Gün: 9 Haziran 2022

Beyazıd – GoncaGül Fc

Cska Filistin – Fight Club